História - kongresy a akcie - Slovenská Spoločnosť Artroskopie a Športovej Traumatológie

Prejsť na obsah
<
>
Vážené kolegyne, kolegovia, dámy a páni,

dovoľte nám, aby sme Vás opäť po dvoch rokoch srdečne pozvali v mene Slovenskej spoločnosti pre artroskopiu a športovú traumatológiu na IX. národný kongres, ktorý sa uskutoční v dňoch 28.-29. novembra 2019 v hoteli DoubleTree by Hilton Bratislava.

Vážené kolegyne a kolegovia, dámy a páni.

Je mi veľkou cťou, že som dostal dôveru od výboru SSAST k organizácii už v poradí VIII. národného kongresu našej spoločnosti, ktorý sa koná v dňoch 23.-24. novembra 2017 v Hoteli Double Tree Hilton v Bratislave.
Hlavnými témami tohtoročného kongresu sú nové trendy a komplikácie artroskopických operácií. Artroskopická operatíva vo svete kráča míľovými krokmi, preto sa chceme s Vami ako aj s kolegami z krajín, v ktorých je artroskopia na svetovej úrovni podeliť o svoje skúsenosti, trendy, novinky, ale aj o možné komplikácie pri týchto operáciách.
Ďalšou témou je športová traumatológia. Incidencia úrazov stúpa nielen u vrcholových športovcov, ale aj u rekreantov, či bežných ľudí. Operatéri si stále viac uvedomujú potrebu intenzívnej spolupráce s rehabilitačnými pracovníkmi, radiológmi a ďalšími špecialistami. Z tohto dôvodu verím, že pozvanie lekárov z oblasti úrazovej chirurgie, ortopédie, telovýchovného lekárstva, rehabilitácie, radiológie, ale aj iných odborov bude veľkým prínosom.
Tak ako každý kongres, ani tento nezabúdame na naše zdravotné sestry, ktoré odprezentujú svoje skúsenosti v sesterskej sekcii.
Výbor spoločnosti v snahe podporovať mladých a aktívnych lekárov rozhodol, že v priebehu národného kongresu SSAST udelí ceny za najlepšie prednášky vo forme čestného uznania a finančného príspevku.
Spoločenský program sa začína už tradične predkongresový večer športovým zážitkom – priateľským hokejovým zápasom lekárov „Česko-Slovensko“ .
Som presvedčený, že si k sebe opäť nájdeme cestu a podarí sa nám navodiť príjemnú atmosféru a vysokú odbornú úroveň kongresu.
V mene celého výboru SSAST ďakujem aj vystavovateľom za ich významnú podporu pri organizácii kongresu.

Ďakujem za Vás čas a teším sa na stretnutie.

S úctou

VIII. národný kongres Slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie s medzinárodnou účasťou
<
>

v spolupráci s
BENIMED sro., Piešťany
a
WEGA-MS sro.

Vás pozývajú na postgraduálny kurz s prehľadovými prednáškami,
klinickými ukážkami a praktickým vykonávaním USG vyšetrení účastníkmi

Muskuloskeletálna
ultrasonografia

    19. –  20. mája 2017

ktorý sa uskutoční v priestoroch
penziónu DIANA
Matúškova 21, Piešťany
Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne

v spolupráci s
BENIMED sro., Piešťany
a
WEGA-MS sro.

Vás pozývajú na postgraduálny kurz s prehľadovými prednáškami,
klinickými ukážkami a praktickým vykonávaním USG vyšetrení účastníkmi

Muskuloskeletálna
ultrasonografia

    19. –  20. mája 2017

ktorý sa uskutoční v priestoroch
penziónu DIANA
Matúškova 21, Piešťany
Vážení priatelia,

i v tomto roku Vám Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne ponúka niekoľko víkendových vzdelávacích kurzov, zameraných na rôzne oblasti ultrazvukovej diagnostiky, Kurzy sú zložené z odborných prehľadových prednášok a praktických vyšetrení a sú určené pre úplných začiatočníkov, mierne pokročilých, aj veľmi pokročilých.

Kurz v muskuloskeletálnej sonografii bol v roku 2014 novinkou v ponuke kurzov SSUM a nakoľko sa stretol s veľkým ohlasom, zaradili sme ho do ponuky aj v tomto roku.

Štruktúra obsahu kurzu je vždy rovnaká: oba dni si účastníci vypočujú plánované prednášky, na ktoré každý deň nadväzuje praktické vyšetrovanie pacientov v skupinách pod dohľadom lektora. Preto je počet účastníkov limitovaný len na tých, ktorí sa prihlásia skôr. Ak bude o kurz väčší záujem, ako sú kapacitné možnosti jedného kurzu, kurz sa opakuje v neskoršom termíne s tým istým obsahom.

Ak by ste mali vo svojom okolí kolegov, ktorí majú o podobné formy vzdelávania záujem a nevedia o nich, prosíme Vás, informujte ich o možnosti zúčastniť sa kurzov bez ohľadu na ich členstvo v SSUM.

Verím, že Vám ponúkneme aktuálny odborný program s dôrazom na overenie Vašich poznatkov pri praktickom vyšetrovaní, zároveň budete mať možnosť vzájomného spoznávania sa, ako aj relaxácie v zaradeniach hotela.

      MUDr. Jozef Beňačka, PhD.
Piešťany,  apríl 2017

Miesto konania: Penzión Diana, Matúškova 21,  Piešťany
Termín: Piatok  14.00 – 18.30 hod.
 Sobota   8.30 – 13.30 hod.

Registrácia: V piatok od 13.00 hod. len s platnou pozvánkou, ktorú zašleme (spolu s časovým rozpisom programu kurzu) skoršie prihláseným. Poplatok za kurz zaplatíte priamo pri registrácii.
Na záver kurzu obdržíte potvrdenie o účasti.

Účastnícky poplatok 145,- € zahŕňa platbu za:
 • účasť na kurze a praktických vyšetreniach
 • ubytovanie v dvojlôžkovej izbe
 • kompletnú stravu (piatok: večera, sobota: raňajky, obed), v prestávkach občerstvenie
 • tlač. materiály, certifikát (15 kreditov CME)

Program každého kurzu:
   A: Prednášky  (viď nižšie)
   B: Praktické vyšetrovanie pacientov
        v skupinách pod dohľadom lektorov na USG
        prístrojoch s kompletným vybavením
   C: Záverečná diskusia, test, vyhodnotenie

Záväznú prihlášku k účasti zašlite na adresu:

V prihláške prosíme povinne uviesť:
*  titul, meno a priezvisko
*  poštovú aj e-mailovú adresu
*  registračné číslo SLK
*  (prípadne aj telefonický kontakt)

Informácie: PhDr. Monika Labudová, PhD.
Centrum MEDICUS, Javorová 25
92101 Piešťany
e-mail:  usg@stonline.sk
tel.:  0918 722 624


Muskuloskeletálna
ultrasonografia – obsah kurzu
     
 • technické základy USG, princípy 2D
 • nastavenie a obsluha prístroja
 • USG ramena, kolena, priehlavku
 • USG malých kĺbov, šliach a svalov
 • USG mäkkých štruktúr kože a podkožia
 • USG cielená evakuácia a aplikácia
 • omyly a úskalia, interpretácia  nálezov

Prednášajúci: doc. MUDr. L. Hrazdíra, PhD.
MUDr. J. Beňačka, PhD.

Vážení členovia SSAST, kolegyne, kolegovia.

Verím, že ste si v priebehu leta dostatočne oddýchli a načerpali nových síl do ďalšieho pracovného obdobia.
Chcem Vám týmto pripomenúť blížiaci sa IX. Narodní kongres společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii, ktorý sa uskutoční v dňoch 13.-14.10. 2016 v hoteli International v Prahe 6.
Verím, že na kongrese bude dostatočná účasť slovenských kolegov, ktorí budú mať takto možnosť konfrontovať svoje skúsenosti spolu s českými kolegami. Osobitne chcem poďakovať všetkým kolegom a kolegyniam s aktívnou účasťou na tomto podujatí, ktorí takto pomôžu zviditelniť slovenské pracoviská a výsledky našej práce. Kompletný odborný program je uvedený nižšie.
V neposlednom rade verím, že prídete v čo najväčšom možnom počte podporiť aj slovenský hokejový tím na zápase proti českým kolegom, ktorý sa tradične uskutoční večer pred kongresom, t.j. 12.10.2016 o 19,00 hod. na zimnom štadióne HC Hvezda, ul. Na Rozdílu 1, 160 05 Praha 6 - Vokovice.

Teším sa na spoločné stretnutie

Ján Grauzel
predseda SSAST
Vážení členovia SSAST.

V dňoch 27.-28.5.2016 sa uskutočnila v krásnom prostredí na Donovaloch vzdelávacia akcia organizovaná výborom SSAST v spolupráci s firmou DePuy Synthes. Išlo o akciu pod názvom Korelácie artroskopických nálezov z pohľadu zobrazovacích techník. Ako hovorí samotný názov, hlavnou témou a účelom akcie bolo porovnanie zobrazovacích nálezov oproti artroskopickým v kolennom a ramennom kĺbe. Problematika bola prednesená nielen samotnými artroskopistami, ale aj radiológmi, čím vznikol pomerne ucelený pohľad na danú problematiku. Záujem o danú tému potvrdila nielen početná účasť, ale aj bohatá diskusia, ktorá verím obohatila obidve zúčastnené strany.  
Po samotnej akcii  sme hneď zorganizovali stretnutie medzi členmi výboru SSAST a zúčastnenými radiológmi, ktorého cieľom bolo najmä ujednotenie MRI žiadaniek vyhovujúcich tak ako nám, ako aj radiológom a ďalej potreba implementácie nových poznatkov v problematike rotátorovej manžety do diagnostických záverov.  Obidva uvedené návrhy si môžete pozrieť na našej stránke v sekcii Pre členov/Odborné články.
Radiológovia nám zároveň dali prísľub, že budú s uvedenými návrhmi pracovať aj v ich odbornej spoločnosti a závery sa čoskoro dostanú do praxe.
Nakoniec chcem ešte raz poďakovať v mene výboru SSAST všetkým ktorí sa zúčastnili samotnej akcie, prednášajúcim a zástupcom firmy DePuy Synthes. Verím, že išlo o vydarenú a prínosnú akciu, ktorá ešte viac skvalitní našu prácu. Oceníme všetky vaše postrehy, návrhy a pripomienky, ktoré nám môžete zaslať na mail sekretariátu spoločnosti.
S prianím krásneho leta sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia a akcie.


Ján Grauzel
predseda SSAST
<
>
II. Európsky kongres hokejovej medicíny (II. ECHM)
2.- 4. Jún 2016, Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava

Atraktívny svet  hokeja je výnimočný nielen tým, aké množstvo kolektívnej pozitívnej energie vie dať ľuďom, ale aj príťažlivou ponukou príležitostí na zaujímavé aktivity priamo súvisiace s hokejom, najrýchlejším kolektívnym športom.

Jednou z nich je Európsky kongres hokejovej medicíny - podujatie  ktoré bude Slovensko hostiť ako prvá krajina starého kontinent už po druhýkrát.  Počas troch dní 2. - 4. júna 2016 privíta Bratislava v hoteli DoubleTree by Hilton  odborníkov minimálne z 12 krajín sveta.

Témy kongresu:
 • Výživa a pitný režim športovca
 • Otrasy mozgu a úrazy hlavy
 • Športová traumatológia
 • Špecifiká mládežníckeho hokeja
 • Prevencie zranení a trvalých následkov
 • Zakázané látky, drogy a šport
 • Legislatíva a bezpečnosť na zimných štadiónoch
 • Kazuistiky
Kongres SOTS
10. - 11. 3. 2016

Domáce


l. Európsky kongres hokejovej medicíny /ECHM/
Hotel DoubleTree By Hilton, Bratislava
0
5.-07. júna 2014

web

program

2nd International Congress on Cartilage Repair of the Ankle
Praha
11-12 Apríl 2014

program


II. seminár Slovenských a Českých lekárov hokejových klubov
Bratislava
0
1.-02. júna  2013

Akcia sa uskutočnila  pod záštitou Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Odborn
ým garantom akcie bola naša spoločnosť. Počas dvojdňovej akcie zazneli vysoko odborné prednášky na tému športových úrazov - prevencie a liečby, športového výstroja, dopingu v hokeji, kardiorespiračných ochorení u hokejistov.
Naša spolo
čnosť ďakuje všetkým zúčastneným za bohatú odbornú diskusiu k jednotlivým prednáškam.

Kurz artroskopie kolena
Nemocnica Košice-Šaca a.s., Košice
Jún 2008

program
fotogaléria

Kurz artroskopie ramena
Sportclinic, Bratislava
Apríl 2008


program
fotogaléria

Kurz - ošetrenie meniskov a chrupky
Program - Současný přístup k zátěžovému kompartmentu kolenního kloubu

Zahraničné

Návrat na obsah