Odborné články - Slovenská Spoločnosť Artroskopie a Športovej Traumatológie

Prejsť na obsah
Návrh SSAST popisov MRI vyšetrení ramena so zameraním na rotátorovú manžetu:

K rotátorovej manžete zaradzujeme tieto šľachy:
  1. Supraspinatus
  2. Infraspinatus
  3. Subscapularis
  4. Teres minor

Klasifikácia ruptúr rotátorovej manžety:

ISAKOS klasifikácia 2015

Skratka:
LEPAR:

1. L – lokalizácia :
1.1. Parciálna ruptúra- 90% v šľache m. Supraspinatus
  1. artikulárna PASTA lézia
  2. intramurálna PASTA lézia
  3. burzálna PASTA- tzv. Reverzná PASTA
1.2. Posterosuperiórna – sagitálna rovina MRI : supraspinatus, infraspinatus, teres minor
1.3. Anteriórna: - sagitálna rovina MRI: subscapularis

2. E- extenzia:
- nehodnotí sa pri PASTA lézii. Pri PASTA lézii je však vhodné popísať dĺžkú šľachy, ktorá v koronárnej rovine je v kontakte s kostmou bázou. Vieme, že dĺžka úponu m. Supraspinatus je minimálne 17mm. Ak je tento úpon menší ako 17mm – v koronárnej rovine je vhodné to popísať.  
Extenziu – udáva len u kompletných ruptúr!

2.1. Posterosuperiórna časť rotátrovej manžety:  supraspinatus, alebo infraspinatus
2.1.1  C1 – do 2cm – sledovať porovanie kornárnej a sagitálnej roviny
2.1.2  C2 – od 2 cm a viac, ale vždy zasahuje iba jednu šľachu
2.1.3  C3 -  zasahuje jednu šľachu, ale je šľacha delamininovaná- to znamná, že má svoju artikulárnu zložku a burzálnu zložku, ktoré sú poväčšine nie rovnako dlhé.
2.1.4   C4 -  zasahuje  2 a viac šliach
            2.2  Anteriórna časť rotátorovej  manžety : subscapularis – najlepšie transverzálne skeny
                  2.2.1 SSC 1 – len minimálne poškodenie úponu, ale bez odlučovania šľachy
                  2.2.2 SSC 2 -  parciálne odľučovanie šľachy úponu na tuberculum  minus
                  2.2.3 SSC3 -  kompletné uvoľnenie šľachy od tuberculum minus, ale v distálnejších axiálnych rezoch svalové bruško m. Subscapularis / teda druhý úponu subscapularisu/  je intaktné. Teda ide o kompletnú avulziu tendinózne časti, bez poškodenia svalovej časti úponu
                 2.2.4  SSC4 – kompletná avulzia oboch typov úponu m. Subscapularis
                 2.2.5  SSC5 – to isté čo SSC 4 + je ruptúrovaná aj ďalšia šľacha rotátorovej manžety

3. Pattern – vzor – teda tvar ruptúry. Toto nie je nutný údaj, ale môže nám pomôcť:

3.1. Tvar C

3.2. Tvar V

3.3. Tvar L

3.4. Tvar reverzné L


4. A- atrofizácia
Goutallier štádia- 0,1,2,3,4 - pripomínam, že 3,4 je 50% a viac tukovej degenrácie na úkor svalu. Ide o ireverzibilný dej, preto všetko, čo je nad G3,4 je odsúdené, aj pri technicky dobre zvládnutej operácii k nezhojeniu a reruptúre.


5. R – retrakcia ruptúrovanej šľachy.
5.1  1 stupeň – od miesta úponu do 2 cm / vždy meriame intraartikulárnu časť šľachy, nie   burzálnu/
5.2. 2 stupeň – viac ako 2 cm po horný okraj glenoiu
5.3  3 stupeň – šľacha je mediálne od glenoidu


6. Dĺžka zvyšku ruptúrovanej šľachy
– teda vzdialenosť  voľného konca šľachy po myotendinózny prechod. Odporúčame merať aj tento parameter- z artikulárnej strany.  Podstatné je , či dĺžka šľachy je nad alebo pod 15mm. Ak je pod 15 mm zhoršuje to prognózu vhojenia šľachy po rekonštrukcii.


Celkový návrh je :
V tejto sekcii uverejňujeme najnovšie zaujímavé články, ktoré sa zaoberajú artroskopickou problematikou.
Sú vybrané aj z karentovaných časopisov s najvyšším impact faktorom.

Ide o tieto odborné časopisy:


1. Journal of shoulder and elbow surgery
stránka: www.jses.org


2. Journal of arthroscopy
stránka:
www.arthroscopyjournal.org


3. The American journal of sports medicine
stránka:
ajs.sagepub.com


4. The Journal of Bone and Joint surgery
stránka:
www.ejbjs.org


5. The Journal of American Academy of Orthopaedic Surgeon
stránka:
www.jaaos.org

Návrat na obsah