Oznamy - Slovenská Spoločnosť Artroskopie a Športovej Traumatológie

Prejsť na obsah

Vážení členovia spoločnosti SSAST,

Prajeme Vám, aby ste zvládli predvianočný zhon s ľahkosťou a v pohode, samotné Vianočné sviatky v radosti a pokoji a do nového roka všetko najlepšie, najmä pevné zdravie a pracovnú pohodu.

Tešíme sa na spoločné stretnutia s Vami v roku 2016.Výbor SSAST

Vážení členovia spoločnosti SSAST,

Dovoľte mi, aby som v úvode ešte raz poďakoval účastníkom,  organizačnému výboru, sponzorom a všetkým zainteresovaným s prípravou a samotným priebehom kongresu SSAST 2015.
 Osobitne by som chcel poďakovať MUDr. Marošovi Vargovi - prezidentovi kongresu a predsedovi SSAST v  ostatnom  funkčnom období za vynaloženú energiu s prípravou kongresu, vedením spoločnosti, organizáciou aktivít a podujatí našej spoločnosti. Išlo o obdobie, v ktorom spoločnosť  zorganizovala viacero odborných vzdelávacích aktivít a verím, že to bolo pozitívne vnímané aj zo strany členov spoločnosti.
 Taktiež sa chcem poďakovať všetkým členom novozvoleného výboru SSAST za prejavenú dôveru vo voľbe mojej osoby do funkcie predsedu spoločnosti. Spolu zo všetkými členmi výboru SSAST vynaložíme maximálnu snahu o ďalšie napredovanie spoločnosti. Zároveň je vedenie spoločnosti pre mňa veľkým záväzkom a výzvou k snahe naplniť pozitívne predstavy a očakávania zo strany členov SSAST.
 Snahou spoločnosti v nasledujúcom období bude aj naďalej organizácia vzdelávacích aktivít, ktorých hlavným cieľom je najmä podpora odborného rastu mladých kolegov, vzájomná výmena skúseností a široká spolupráca aj s ostatnými odbornými spoločnosťami. V neposlednom rade verím, že našimi aktivitami sa nám raz podarí aj nadnárodná integrácia našej spoločnosti.
  V rámci správneho fungovanie spoločnosti chcem požiadať všetkých členov o čo najviac možnú spoluprácu, sledovanie a pripomienkovanie aktivít na našej webstránke, aby sme v konečnom dôsledku spätnou väzbou vyhodnotili činnosť výboru a tým skvalitnili  fungovanie SSAST.
 Prajem všetkým pevné zdravie, veľa pracovného entuziazmu, spokojných pacientov a teším sa na spoločné stretnutia, ktoré opäť vyvrcholia národným kongresom v 2017.  

MUDr. Ján Grauzel
predseda SSAST
Návrat na obsah