Prihláška - Slovenská Spoločnosť Artroskopie a Športovej Traumatológie

Prejsť na obsah


Našim cieľom je mať čo najväčšie portfólio aktívnych členov. Ak sa chcete stať členom Slovenskej spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie, prosíme Vás, aby ste nás s formálnou žiadosťou kontaktovali na adrese sekretariátu: nalepkova@sportclinic.sk, alebo vyplnili nižšie uvedenú prihlášku.

Na
najbližšom výbore Vašu žiadosť prehodnotí výbor spoločnosti. O termíne zasadnutia výboru Vás budeme informovať na našich stránkach.

Výhody členstva:
1. prístup do databázy renomovaných artroskopických časopisov
2. zľavnené platby za účesť na kongresoch, seminárcoh -  ktoré organizujeme
3. prezeranie si zaujímavých videí, fotografií a prezentácií z našich akcií, zaujímavé artroskopické nálezy.


Žiadosť o prijatie za člena SSASTPracovisko

Bydlisko


Zaslaním žiadosti súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti, príp. v iných prílohách súvisiacich s členstvom v Slovenskej Spoločnosti Artroskopie a Športovej Traumatológie (SSAST). Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy členov SSAST v zmysle Zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po odvolaní, alebo po zániku členstva budú údaje vymazané.
Návrat na obsah