Výbor - Slovenská Spoločnosť Artroskopie a Športovej Traumatológie

Prejsť na obsah

predseda: MUDr. Ján Grauzel

Pracovisko:
Sportclinic, s.r.o.

Černyševského 14

851 01 Bratislava


Email:

grauzel@sportclinic.sk

I. podpredseda: MUDr.Mgr.Maroš Varga

Pracovisko:
Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Športartrocentrum, Ortopedické oddelenie

Lúčna 57
040 15 Košice -Šaca


Email:

mvarga@nemocnicasaca.sk

II. podpredseda: MUDr. Ladislav Veselý, PhD

Pracovisko:
Univerzitná nemocnica Bratislava

Klinika úrazovej chirurgie
Limbova 5
831 01 Bratislava


Email:
ladislav.vesely@fnderera.sk

vedecký sekretár: Doc.MUDr. Branislav Delej, PhD

Pracovisko:
Sportmed, s.r.o.

Daxnerovo námestie 5

821 08 Bratislava


Email:

delej@sportmed.sk

člen: MUDr. Vojtech Lazar

Pracovisko:
Chirurgické centrum a.s.
Kozia ul.17
811 03 Bratislava


Email:

chir.centrum@szm.sk

člen: MUDr. Norbert Krajcsovics

Pracovisko:

Nemocnica Ružinov

I. Ortopedicko-traumatologická klinika LFUK, UNB a SZU
Ružinovská 6
82606 Bratislava


Email:

norbertkrajcsovics@gmail.com

člen: MUDr. Alan Dostál

Pracovisko:

Univerzitná nemocnica Bratislava

Klinika úrazovej chirurgie
Limbova 5
831 01 Bratislava

revízor: MUDr. Ján Perduk

Pracovisko:

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Ortopedické oddelenie

Lúčna 57
040 15 Košice-Šaca

Email:

sekretariát: Mgr. Iveta Nálepková

Pracovisko:

Sportclinic s.r.o.

Černyševského 14

851 01 Bratislava


Email:

sekretariat@ssast.eu

Návrat na obsah