Zápisnice výboru - Slovenská Spoločnosť Artroskopie a Športovej Traumatológie

Prejsť na obsah

Zápisnica zo zasadnutia výboru SSAST

Dátum: 22.1.2015
Miesto konania: Hotel Double tree by Hilton, Bratislava
Prítomní: MUDr. Maroš Varga, MUDr. Ján Grauzel, MUDr. Ladislav Veselý, MUDr. Vojtech Lazar, MUDr. Branislav Delej, MUDr. Jozef Sabol, MUDr. Ján Kuchta
MUDr. Marek Vaňo - revízor spoločnosti
MUDr. Ján Perduk - sekretár spoločnosti
Mgr. Iveta Nálepková

Na úvod privítal predseda spoločnosti MUDr. Varga všetkých zúčastnených členov výboru. Predstavil nového revízora SSAST MUDr. Mareka Vaňa a nového sekretára spoločnosti MUDr. Jána Perduka. Zároveň poďakoval Mgr. Ivete Nálepkovej za jej doterajšiu prácu ako asistentke spoločnosti.
Po schválení programu pokračoval výbor v prejednávaní jeho jednotlivých bodov.

1. Informácia o VIII. Kongrese SSTA 2014 v Olomouci
Kongres bol hodnotený ako podujatie s vysokou odbornou aj spoločenskou úrovňou, chýbala ale účasť zahraničných osobností. MUDr. Grauzel v Olomouci priniesol prvú informáciu a zároveň pozvanie na jesenný kongres SSAST v Bratislave. MUDr. Varga na záver vyzval na vyššiu aktívnu účasť slovenských lekárov na podobných podujatiach.

2. Príprava kongresu SSAST 2015 v Bratislave
Kongres sa bude konať v dňoch 6.-7.11.2015 v priestoroch hotela Double tree by Hilton v Bratislave. Kongresové priestory sú už rezervované a tento termín nie je možné posunúť. Večer predtým 5.11.2015 sa môže uskutočniť zasadnutie výboru SSAST. Registrácia na kongres začne v marci 2015, prvá informácia s oficiálnym programom bude predstavená na Červeňanského dňoch v Bratislave v marci 2015.
Témy kongresu:
1. Revízne artroskopické a miniinvazívne operácie
2. Športová traumatológia - konzervatívna a operačná liečba
3. Varia
MUDr. Varga vyzval na komunikáciu a pozvanie zahraničných spíkrov. Zatiaľ sú pozvaní Dr. Kiss z Maďarska a Dr. Brozska z Poľska. Každý člen výboru spoločnosti obdrží pozývací list, ktorý má možnosť preposlať potencionálnym zahraničným prednášajúcim.
Ohľadom organizácie kongresu bude oslovená firma OK agency, ktorá organizovala aj predchádzajúci kongres SSAST v roku 2013. Zároveň prebehli aj predbežné rokovania o organizácii kongresu s riaditeľkou hotela Hilton. Požiadavky na organizáciu kongresu budú teda rozposlané obom agentúram a podľa konkrétnej ponuky výbor odsúhlasí organizátora. Tento postup výbor schválil.

3. Vedecký pracovný seminár, Grandhotel Starý Smokovec, apríl 2015
Seminár sa uskutoční v dňoch 10.-11. apríla 2015 s podporou firmy Mitek. Cieľom podujatia by mal byť návrh štandardizácie ASK dokumentácie operačných nálezov, predovšetkým forma a spôsob klasifikácie jednotlivých patológií. MUDr. Delej navrhol aby si členovia výboru rozdelili jednotlivé lokalizácie a pripravili návrh na klasifikovanie patologických nálezov ako aj zápis operačného nálezu. MUDr. Veselý ponúkol podobné vypracované štandardy z Nemecka. Na základe diskusie sa výbor uzniesol na nasledovnom:
Zmena témy podujatia:
1. Návrh štandardov artroskopickej dokumentácie - koleno, rameno
2. Workshop na modeloch - koleno, rameno.
Do piatku 30.1.2015 budú členom výboru rozposlané vypracované štandardy z Nemecka - MUDr. Veselý. Zároveň po mailovej komunikácii prebehne rozdelenie jednotlivých lokalizácií na vypracovanie návrhu klasifikácie a dokumentácie patologických nálezov.
Konkrétna forma podujatia ako aj možnosť opakovaného stretnutia výboru ohľadom tohto podujatia bude uzavretá mailovou komunikáciou.
Ohľadom ubytovania môžu členovia výboru kontaktovať MUDr. Perduka.

4. Stránka spoločnosti SSAST
Je spustená nová stránka SSAST, ktorá má nového správcu. Registráciu pre vstup na stránku je povinná. Registrácia na stránku je zadarmo. Registráciou je možné získať prístup ku odborným časopisom, linky na odborné články a videá. MUDr. Výbor vzal túto správu na vedomie.

5. Rôzne
V súčasnosti môžu s účtom narábať 4 členovia výboru - MUDr. Varga, MUDr. Grauzel, MUDr. Veselý a MUDr. Lazar. Samostatne môže transakcie vykonávať MUDr. Varga, inak musia byť prítomný 2 lekári s povolením narábať s účtom. Výbor nemá k dňu 22.1.2015 žiadne podlžnosti, všetko je riadne uhradené, naposledy boli vyplatené hokejové dresy a konzumné za posledný výbor SSAST v septembri 2014.
MUDr. Veselý otvoril otázku financovania nadchádzajúceho kongresu SSAST. To by malo podľa MUDr. Vargu z väčšiny prebehnúť formou prenájmu stánkov pre firmy. Komunikovať so zástupcami firiem môžu všetci členovia výboru. Zároveň navrhol napísať oficiálny list od SSAST, v ktorom budú jednotlivé firmy informované o tomto kongrese. List pripraví a na pripomienkovanie členom výboru rozpošle MUDr. Varga.
MUDr. Kuchta reagoval na usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR ohľadom náhrady chondrálnych defektov implantátom CARES. Podľa jeho návrhu je nevyhnutné aby výbor SSAST listom pripomienkoval nedostatky tohto usmernenia a to najmä možnosť rozšírenia okruhu pracovísk, ktoré túto procedúru môžu vykonávať (aktuálne len pracoviská štátnych nemocníc). MUDr. Varga vidí zároveň problém aj v spôsobe schvaľovania použitia tohto implantátu. List pripraví MUDr. Varga a rozpošle na pripomienkovanie členom výboru.

Dňa: 22.1.2015
Zápis vyhotovil MUDr. Ján Perduk
Návrat na obsah